Over de stichting

Doel

De Stichting Muziektheater Assen stelt zich ten doel het stimuleren, ontwikkelen en tot uitvoering brengen van producties op het gebied van muziek en theater.

Bankgegevens

Rabobank nr. 1729.94.322 t.n.v. Stichting Muziektheater Assen

De stichting is door de belastingdienst als ANBI-instelling erkend. Dit betekent dat aan de stichting gedane giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Bestuursleden

Bestuursleden zijn:

Bert Naarding  Bert Naarding, voormalig directeur van o.m. Theater De Kolk in Assen