ANBI Gegevens

Naam: Stichting Muziektheater Assen 
Kamer van Koophandel:  560. 920. 24    [ K.v.K Noord Nederland ]
Fiscaal nummer:  8519 71 763    ANBI beschikking:  85.  042
 IBAN  NL59 RABO 0172 9943 22

 

Contactgegevens: Stichting Muziektheater Assen
Emmastraat 25
9501 HE Assen

 

Bestuurssamenstelling: Dhr. mr. R van der Molen
Dhr. AR Naarding
Dhr. Tj. Fokkema
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

 

Beleidsplan: Het beleidsplan voor 2014 is:
Provincie Friesland: 6 x optreden theatervoorstelling "Geachte heer Bach"
Provincie Drenthe: 8 x optreden theatervoorstelling "Geachte heer Bach"
Provincie Groningen: 5 x optreden theatervoorstelling "Geachte heer Bach"
Elders in het land: 5 x optreden theatervoorstelling "Geachte heer Bach"

 

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Doelstelling: Het stimuleren, ontwikkelen en tot uitvoering brengen van producties op het gebied van muziek en theater, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Uitgeoefende activiteiten: In 2013 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden;
  1. 13-04-2013 - Voorstelling in Assen
  2. 14-04-2013 - Voorstelling in Groningen
  3. 20-04-2013 - Voorstelling in Bedum
  4. 21-04-2013 - Voorstelling in Drachten
  5. 11-05-2013 - Voorstelling in Meppel
  6. 25-05-2013 - Voorstelling in Leeuwarden
  7. 26-05-2013 - Voorstelling in Emmen
  8. 21-09-2013 - Voorstelling in Leens
  9. 13-10-2013 - Voorstelling in Zuid–Scharwoude
  10. 03-11-2013 - Voorstelling in Borger

 

Financiële verantwoording: INKOMSTEN
UITGAVEN
UITKOMST
Bestaan uit: entreegelden, sponsoring en subsidies.
Bestaan uit: algemene kosten, huur, uitvoerenden.
Positief saldo op 31-12-2013.