maart 2014 - Website RTV Assen, Chrisan Laarman, dichteres enz. naar aanleiding van…enz.

Geachte heer Bach,
 
In het handschrift van uw noten
Gaf u aan te weten hoe muziek
Uitnodiging is tot zieleweten
U heeft nu ook een stem gekregen
Verhalend van het dagelijks leven
Uit uw tijd en ook
Klinkt muziek terug aan u uit onze handen In deze ontmoeting Schuilt het
mysterie Onzichtbaar en zichtbaar door de tijd heen
 
Chrisan Laarman, o.m. dichteres en medewerkster van RTV Assen, geschreven
n.a.v. een telefonisch interview met Reinder van der Molen