16 maart 2014 - TerPlekkePoeem, door Egbert Hovenkamp II geschreven en uitgesproken tijdens de voorstelling in de Ontmoetingskerk, Zuidlaren

GEACHTE HEER BACH,

nu u toch hier bent,
is er muziek in voorraad vanuit de tijd
die u her en der tevoorschijn riep?
Ligt die, net als u, in klankenslaap verzonken
en roept die? Roept die u?

Ik hoor de klanken uit een slaap ontwaken -
hier   nu   deze plaats
waar ergens, in alles en iedereen,
net als uw stem
hier   nu   deze plaats
net als uw hand
hier   nu   deze plaats
net als uw leven (vermomd als dood)
hier   nu   deze plaats
net als uw bezinning
waar u weet van muziek
en waar
dat u bewoog
dat u het orgel
dat u de muziek
dat de muziek u
dat uw leven doordrenkt
met dood, inspiratie

(die nu, gevormd, over ons glijdt
als een verpakt eeuwig leven
verpakt in notenschrift
te berde gebracht met stem
gedragen door muziek
die u
muziek die u
u die muziek)

u mijmert, mijmert u levend

-zijn het engelen
een engel
een koor als grond
een bestaan als muziek-

u mijmert, mijmert u levend

u leeft   denkt u   voelt u   wilt u   zegt u
u tast   u laat gaan   u laat u

u mijmert, mijmert u levend

u bestaat zegt u
bent geboren zegt u
u legt uit
u geeft weer
u verklaart
u roept in herinnering;
uzelf
uw voorouders

u bestaat zegt u
neemt het spel aan
en voorwaar:
u geeft weer
u noteerde zegt u
u speelde zegt u

(jeugd en overmoed, leeftijd en dieper gaan,
waar u klanken liet rijpen
die zich s t u w d e n uit orgelpijpen
zich s t u w d e n
kolkten door de lucht
vielen in het gehoor
zich groeven naar wie het spelen durfde
-ja, ook een lichtheid-
maar dan v o o r t g e s t u w d
onophoudelijk)

u bijt naar de tijd die voortgaat
u tracht te ontkomen
duwt met muziek tegen de wijzers
weerom! weerom! naar
waar u zichzelf
waar u zich
waar u
waar

waar klanken
waar klanken waar
waar het orgel met "ja"
met s t u w e n naar oren
-verder dan geluid-
u neemt geluid mee

u noemde
u werd genoemd
(u wordt in twijfel getrokken, nog
u bent Bach, toch?!)

u dicteert   u leert   roept klank
bent klank   laat klank zijn
laat mensen klank zijn
uit zichzelf te boven
in zichzelf ten onder en
o
p
d
i
e
p
e
n
naar omhoog
wie weet ten hemel
waar u nu
waar nu u wordt gevraagd
u te zijn
alsof u dat niet bent

u bewijst
u zegt dat de muziek van G-d vertelt
en u, ja, ook u

u luistert, luistert u levend

(huist in een kerk
zij het naast G-d
natuurlijk naast G-d
ruimte voor muziek
muziek die voor G-d is
muziek die van G-d is
en van u
natuurlijk van u)

u laat luisteren, u levend luisteren

-het gevang
ja
het gevang
de knel rond muziek;
(uitbreken   losbreken   doorbreken)
kleurrijk:
zonde zwaar als lood
maar dan weer licht
want geest in ruimte
geest in ruime mate
(licht valt   licht ligt)
geest gekneveld
in de kerker van gezag
maar ach
maar hosannah:
muziek klinkt zich vrij
heeft lak aan gevang
breekt uit
valt, genoteerd, de kerker te buiten
laat zich horen-

door de bomen, over velden,
in de lucht, met wolken mee
vrij om te klinken
aan de hand van handen die
toetsen raken:
het orgel
                de machine
                                     de wetenschap
de mathematica
                             de chemie
                                               de mechanica

en dan:

muziek langs duizelende wegen
die u leidden
(wie weet werd u geleid...)
die u leidden
naar de vaste hand die noteerde
wat naderhand op handen wachtte
om
door de bomen, over velden
in de lucht, met wolken mee
klanken
              hoor je
                           zien kun je ze ook
met de handen
vrije handen
-gedicteerd, dat dan weer wel-
door notenschrift
uw notenschrift

Geachte Heer bach,

wie waren het?
Voor wie?
En waarom (zonder vraag te zijn!)?
diep deze klank
g
o
o
h
m
o

r
a
a
n

h o g e r
vrij om in luister
langs door u aangelegde paden,
waarover u zocht te ontmoeten;
wie u inspireerden   de namen
die voor u een deur openden
u keek om de hoek
ging naar binnen.......
waar nog geen muziek was
maakte u die
vanuit uw kunnen
vanuit wat u zocht te spreken

hier   nu   deze plaats

bewijs stapelt zich op bewijs
spreekt van kinderoren, ook
(ach, de duiventil, waar muziek in en uit)
spreekt van kinderoren, ook
(ach, de avonden, waar muziek in en uit)
spreekt van kinderoren, ook
(ach, de losbandigheid, met uw liefde vergoelijkt)

G-d treedt aan
u legt een kleed van muziek rond Zijn schouders
een mantel van Liefde:
een glimlach (vermoedt u)
een knik (vermoedt u)
een stem tot klinken (weet u zeker)

u mijmert, mijmert u levend

HEER BACH, DIE BENT U TOCH?!
JA, TOCH!? VOORWAAR TOCH!!!!

hier   nu   deze plaats

jazz..................................
wis en waarachtig!
Bach Boogie....................
wel hebt u ooit!

hier   nu   deze plaats

hoor dan!:
       fuga
          aria
                                 prelude
                                                              suite
                  partita
                                           sonate
      cantate
wat nog meer dan ? !

(een tuin
                        -maar ik muziek-
ik keek
                        -maar ik muziek-
de liefde gezaaid en geplukt
                        -als muziek.....-
ik een tuin       een bloeiende tuin
                        -vol muziek:-
een gieter in een lichte hand.......)

de-vrouw-die-alles-de-vrouw-die-in-alles/
haar-stem-haar-haar                        de stilte  

de muziek
hier   nu   deze plaats
muziek
hier   nu   deze plaats
kennis die
kennis die
die kennis die
die muziek is

hier   nu   deze   plaats

u laat zingen
een stem die over de akker
waar oogstrijp
uw notities
neem het in, stem
zing het uit, stem
stem in, stem
uit, stem

bewijs
spel als antwoord
bewijs
vanwaar u komt
wat u deed   als een discipel
toen minderde licht
toen speelde tijd
spel als antwoord
bewijs:
IK BEN DIE IK BEN
Bach
de bedoelde: Geachte Heer Bach

hier   nu   deze plaats

muziek
stem
ineen
overeen
te horen
ter luister
t h u i s

hier   nu   deze plaats

onder bogen       -       muziek
over stoelen        -       muziek
over vloeren       -        muziek
door ramen          -      muziek
overkoepelend    -       muziek
overdenkend       -                    muziek

hier   nu   deze plaats

u mijmert, mijmert u levend

roept zich in leven
roept zich in dood
staat en wacht
bewijs

hier   nu   deze plaats

tot hier
dit
deze muziek
een gunst
een vraag in deze leegte
om omgeven door vrienden
een nieuw huis
als vanouds
neem me op
neem me aan
neem me waar
ik kleed me in de tijd
waaraan niet valt te ontkomen

hier


nu


deze plaats


-© Egbert Hovenkamp II-